شرایط گارانتی هویه سوخته کاری رادپورالکتریک:

هویه سوخته کاری رادپورالکتریک از مواد اولیه مرغوب و استاندارد تهیه شده است. به همین دلیل شرکت ما محصول فوق را یکسال گارانتی می نماید. موارد نقض گارانتی و  شرایط در ادامه آمده است:

  • گارانتی شامل قلم و نوک نمی شود.
  • گارانتی در صورتی دارای اعتبار است که درب دستگاه باز نشود.
  • گارانتی در صورتی دارای اعتبار است که اقدام به تعمیر توسط تعمیرکار غیر مجاز نشود.
  • ضربه خوردن دستگاه شامل گارانتی نمی شود.
  • آب خوردگی دستگاه شامل گارانتی نمی شود.

در صورت تمایل برای خرید هر یک از دستگاه ها، به این لینک مراجعه کنید.